Typopeltis taranii 

Thailand giant whiptail scorpion

$49.99Price