Scientific Name: Brachypelma hamorii (ex-smithi)

Mexican Redknee Tarantula

$55.00Price